ПЕРЕЛІК видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Луганській області

Додаток 1

до наказу Головного управління

юстиції у Луганській області

05.10.2012  № 1344-В

 

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником 

якої є Головне управління юстиції у Луганській області*

1. Інформація про Головне управління юстиції у Луганській області (Далі — управління).

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності управління.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників управління та його структурних підрозділів.

1.3. Положення про управління та його структурні підрозділи.

2. Інформація про діяльність управління (загальні питання)

2.1. Регламент роботи управління.

2.2. Плани роботи управління.

2.3. Звіти про виконання планів роботи управління.

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться управлінням.

2.5. Роз’яснення законодавства України, що підготовлені у структурних підрозділах управління з питань, пов’язаних із діяльністю управління, його структурних підрозділів та підвідомчих установ юстиції, а також стосовно актів, які ним видаються.

3. Інформація про роботу колегії управління.

4. Накази управління (крім внутрішньоорганізаційних).

5. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при управлінні.

5.1. Інформація про роботу Обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

5.2.Інформація про роботу Координаційної ради молодих юристів України при управлінні.

6. Інформація про доступ до публічної інформації

6.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні управління.

6.2. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

6.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

7. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів

7.1. Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих в управлінні.

7.2. Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання.

7.3. Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.

7.4. Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації.

7.5. Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.

7.6. Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію, та відповідні розпорядчі документи з цих питань.

8. Інформація з питань обліку та систематизації законодавства

8.1. Інформація про роботу Головного управління юстиції управління України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань систематизації законодавства.

8.2. Інформація про стан забезпечення офіційними збірниками нормативно-правових актів територіальних органів управління.

9. Інформація про діяльність управління з правової освіти та координації правової роботи

9.1. Інформація щодо поліпшення правової роботи в управлінні, пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

9.2. Інформація про правові громадські приймальні по наданню безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому громадян).

9.3. Інформація про проведення Всеукраїнського «Тижня права».

9.4. Інформація про моніторинг проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, поданих до управління на правову експертизу.

10. Інформація з антикорупційної діяльності

10.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні та територіальних органах юстиції.

10.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні та територіальних органах юстиції.

11. Інформація з питань нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

11.1. Перелік та умови отримання адміністративних послуг щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих та видача дублікатів ліцензій; щодо видачі довідок з єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

11.2. Інформація щодо виданих, анульованих, визнаних недійсними ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

11.3. Річні або квартальні плани проведення перевірок додержання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) ліцензійних умов; інформація про результати перевірок і про заходи, вжиті для усунення порушень, виявлених за результатами перевірок.

11.4. Документи, пов’язані з підготовкою арбітражних керуючих (інформація про заклади, які проводять курси з підготовки арбітражних керуючих; інформація про дату, час та місце проведення іспитів; інформація про персональний склад членів екзаменаційних комісій; перелік осіб, яким видано свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого).

12. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

13. Інформація з питань експертного забезпечення правосуддя

13.1. Інформація з Державного реєстру атестованих судових експертів.

13.2. Інформація з Реєстру методик проведення судових експертиз.

14. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення

14.1. Витяги з річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік.

14.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами управління.

14.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.

14.4. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель юридичних послуг, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

14.5. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративних будівель управління.

15. Інформація про розгляд звернень громадян в управлінні.

15.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян в управлінні та підвідомчих йому установах юстиції.

15.2. Графік телефонних «гарячих ліній».

15.3. Графіки прийому громадян.

15.4. Порядок прийому громадян.

16. Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання

16.1. Інформація про результати проведених контрольних заходів (крім тієї, яка за рішенням керівництва управління віднесена до службової відповідно до частини другої статті 6 та частини першої статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у разі коли її оприлюднення або надання може завдати шкоди інтересам розслідування чи запобіганню злочину).

16.2. Піврічні плани контрольних заходів управління.

17. Інформація з питань бухгалтерського обліку.

18. Інформація про платні адміністративні послуги, що надаються управлінням.

18.1. Перелік платних адміністративних послуг, що надаються управлінням.

18.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.

19. Інформація щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності

19.1. Інформаційні роз’яснення щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

19.2. Інформаційні роз’яснення щодо повноважень Міністра юстиції як члена Вищої ради юстиції.

 

_______________

* Крім таємної та службової інформації