Відділ документування та контролю

Інформація про відділ 

 

Контактна інформація:

Юридична адреса: 91016, місто Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, будинок 3а кабінети 529, 125а.

Телефон: (0642) 53-81-19

Електрона адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Відділ документування та контролю Головного управління юстиції у Луганській області (далі за текстом — Відділ) є структурним підрозділом Головного управління юстиції у Луганській області.

Відділ підпорядковується начальнику Головного управління юстиції у Луганській області.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу документування та контролю Головного управління юстиції у Луганській області є: забезпечення чіткої організації діловодства у Головному управлінні юстиції у Луганській області, підвідомчих установах юстиції; реєстрація документів та здійснення контролю за строками виконання у Головному управлінні юстиції у Луганській області; надання практичної допомоги структурним підрозділам Головного управління юстиції, підвідомчим установам юстиції з питань роботи зі зверненнями громадян, здійснення контролю, ведення діловодства; організація забезпечення доступу до публічної інформації в Головному управлінні юстиції у Луганській області та здійснення контролю за станом виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Встановлює єдиний порядок документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснює методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах управління.

2. Організовує роботу зі зверненнями громадян, зверненнями та дорученнями юридичних осіб, що надходять до Головного управління юстиції у Луганській області, здійснює контроль за рівнем виконавської дисципліни працівниками управління.

3. Здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням в управлінні доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Міністерства юстиції України, державних адміністрацій, інших органів, звернень, запитів народних депутатів України.

4. Здійснює організацію особистого прийому громадян керівництвом Головного управління юстиції. Здійснює контроль за дотриманням графіків особистого прийому громадян начальником, заступниками начальника, керівниками структурних підрозділів Головного управління юстиції у Луганській області.

5. Здійснює аналіз усних та письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, які надходять до Головного управління юстиції у Луганській області та підвідомчих установ юстиції. Вивчає причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян. Вносить пропозиції керівництву Головного управління юстиції про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні конституційних прав громадян на звернення та термінів виконання актів та доручень.

6. Формує комп’ютерну базу даних вхідних документів, картотеку контрольних доручень та звернень.

7. Організовує роботу управління з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

8. Здійснює перевірки структурних підрозділів Головного управління юстиції у Луганській області та підвідомчих установ юстиції з питань роботи зі зверненнями громадян; зверненнями, запитами народних депутатів України; здійснення контролю за виконанням актів та доручень, ведення діловодства, роботи з архівом, забезпечення доступу до публічної інформації тощо.

9. На основі пропозицій структурних підрозділів готує основні напрямки діяльності Головного управління юстиції у Луганській області, здійснює контроль за їх виконанням.

10. Організовує роботу експертної комісії Головного управління юстиції у Луганській області.

11. Організовує роботу архівного підрозділу Головного управління юстиції у Луганській області.

12. Проводить або бере участь у семінарських заняттях, оперативних нарадах, засіданнях колегії Головного управління юстиції у Луганській області з питань роботи зі зверненнями громадян; зверненнями, запитами народних депутатів України; здійснення контролю за виконанням актів та доручень, ведення діловодства, забезпечення доступу до публічної інформації, роботи з архівом.

13. Надає практичну допомогу працівникам Головного управління юстиції у Луганській області, підвідомчим установам юстиції з питань роботи зі зверненнями громадян; зверненнями, запитами народних депутатів України; здійснення контролю за виконанням актів та доручень, ведення діловодства, роботи з архівом, забезпечення доступу до публічної інформації.

14. Забезпечує своєчасне доведення до працівників Головного управління юстиції у Луганській області, підвідомчих установ юстиції нових нормативних та законодавчих актів з питань роботи зі зверненнями громадян; зверненнями, запитами народних депутатів України; здійснення контролю за виконанням актів та доручень, ведення діловодства, роботи з архівом, забезпечення доступу до публічної інформації.

15. Організовує виготовлення, поновлення та забезпечення працівників Головного управління юстиції у Луганській області телефонними довідниками, іншою друкованою продукцією для службового користування.

16. Готує проекти службових документів з питань, які належать до компетенції відділу документування та контролю.

17. Здійснює заходи щодо належного ведення діловодства в Головному управлінні юстиції у Луганській області, підвідомчих установах юстиції.

18. Розробляє інструкцію установи з діловодства та номенклатуру справ установи.

19. Здійснює реєстрацію та веде облік документів.

20. Організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі особі, відповідальній за ведення архіву Головного управління юстиції у Луганській області.

21. Вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в установі.

22. Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.

23. Ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників установи з питань діловодства.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

Відділ у своїй роботі керується:

Конституцією України,

законами України (Про звернення громадян”, "Про доступ до публічної інформації" ...)

постановами Верховної Ради України,

актами Президента України та Кабінету Міністрів України (...),

Положенням про Міністерство юстиції України, наказами Міністерства юстиції України,

Положенням про Головне управління юстиції,

Положенням про відділ документування та контролю Головного управління юстиції у Луганській області.

 

СКЛАД ВІДДІЛУ:

ПІБ

Посада

Контактний телефон

Алпатова Світлана Вікторівна

начальник Відділу

(0642)53-81-19

Галій Тетяна Миколаївна

провідний спеціаліст

(0642)53-81-19

Птіцина Олена Володимирівна

спеціаліст І категорії

(0642)58-25-90