Нормативно-правова база діяльності

 

- Сімейний кодекс України (витяг)

 

 

- Цивільний кодекс України (витяги)

 

 

- Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

 

 

- Державний реєстр актів цивільного стану громадян

 

 

       -Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064

 

         -Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5

 

 

 

- Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за N 719/4940

 

 - Закон України «Про Державний реєстр виборців» (витяги) 

  

- Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93

 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 10.11.2010 № 1025

 

- Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5

 

- Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)

 

- Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064

 

- Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866

 

- Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

 

- Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

 

- Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

 

- Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

 

- Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008р. №1269/5

 

- Інструкція про ведення звітності відділами реєстрації актів цивільного стану, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2009р. №1822/5

 

- Умови зберігання книг реєстрації актів цивільного стану і метричних книг у відділах реєстрації актів цивільного стану та порядок передачі цих книг на зберігання до державних архівів, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 04.11.202р. №94/5

 

- Типове положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2002р. №30/5